Automatyczny start serwera TS3 po zresetowaniu VPS

Sam miałem problem z skryptem dlatego trzeba było go ulepszyć, więc zaczynajmy

Zacznijmy proforma od

apt-get update

apt-get upgrade

apt-get install nano

Dalej, musimy znaleźć kliczek a mianowicie

/etc/rc.local 

Jako root wykonujemy operacje na pliku przed exit 0 dopisz:

rm -f /home/teamspeak3/ts3server.pid
su teamspeak3 -c ‚/home/teamspeak3/ts3server_startscript.sh start’

I w ten oto sposób problem został rozwiązany

Prosta instalacja Apache, PHP, MySQL i phpMyAdmin

Pierwsze zadanie to 

apt-get update

apt-get upgrade

Następnie przechodzimy do instalacji 

apt-get install apache2 php5 mysql-server phpmyadmin

Podlinkowanie phpmyadmin

ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/phpmyadmin

Gotowe strona będzie wyświetlana pod adresem

http://ip/phpmyadmin

Najpierw aktualizacja tego co mamy czyli 

yum update
yum upgrade

Aby nie odpalać ts3 jako root tworzymy usera

adduser ts3

passwd *******

Przełączmy się na ts3

su ts3

Teraz pobieramy paczkę i wykonujemy instalacje

Wersja 64 bitowa

wget http://dl.4players.de/ts/releases/3.0.13.6/teamspeak3-server_linux_amd64-3.0.13.6.tar.bz2
tar -zxvf teamspeak3-server_linux_amd64-3.0.13.6.tar.bz2
cd teamspeak3-server_linux-amd64

Wersja 32 bitowa 

wget http://dl.4players.de/ts/releases/3.0.13.6/teamspeak3-server_linux_x86-3.0.13.6.tar.bz2
tar -zxvf teamspeak3-server_linux_x86-3.0.13.6.tar.bz2
cd teamspeak3-server_linux-x86

Uruchomienie

chmod -R 777 ts3server_startscript.sh
./ts3server_startscript.sh start/stop/restart

 

UDP Voice Port
iptables -A INPUT -p udp -m udp –dport 9987 -j ACCEPT

TCP File Transfer Port
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 30033 -j ACCEPT

TCP Query Port
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 10011 -j ACCEPT

Najpierw aktualizacja czyli

yum update

yum upgrade

yum install glibc libstdc++        //32bit
yum install glibc.i686 libstdc++.i686    //64bit

Dodajemy nowgo usera

useradd steam

Przechodzimy do katalogu domowego i instalujemy

cd /home/steam
yum install steamcmd
ln -s /usr/games/steamcmd steamcmd

Czas się przełączyć na usera steam

su steam

Tworzymy katalog dla CMD i przełączamy się na niego

mkdir ~/Steam && cd ~/Steam

Następnie ściągamy i rozpakowujemy 

curl -sqL "https://steamcdn-a.akamaihd.net/client/installer/steamcmd_linux.tar.gz" | tar zxvf -

Ok już mamy rozpakowane teraz czas na odpalenie i instlacje serwera, więc

cd ~/Steam
./steamcmd.sh

Analogicznie pod odpaleniu steamCMD

login anonymous lub login <username>
force_install_dir ./cs_go/ lub force_install_dir <path>
app_update 740 validate
quit

Czas na odpalenie serwera

./srcds_run -console -usercon -game csgo -maxplayers_override 26 -exec server.cfg +ip  -port  -tickrate 128/64 +map de_mirage +game_type 0 +game_mode 0 +mapgroup mg_active

Aktualizacja iptables

iptables -A INPUT -p udp -m udp --sport 27000:27030 --dport 1025:65355 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp -m udp --sport 4380 --dport 1025:65355 -j ACCEPT

steamcmd install

yum install glibc libstdc++

useradd -m steam

su – steam

mkdir ~/steamcmd

cd ~/steamcmd

wget https://steamcdn-a.akamaihd.net/client/installer/steamcmd_linux.tar.gz

tar -xvzf steamcmd_linux.tar.gz

SteamCMD start

./steamcmd.sh

login anonymous

force_install_dir ./hurtworld/

app_update 405100 validate

quit

Problemy z GLIBCXX

cp /home/steam/steamcmd/linux32/libstdc++.so.6 /lib/

cp /home/steam/steamcmd/linux32/libstdc++.so.6 /usr/lib/

su root password

yum -y install gcc

wget http://ftp.gnu.org/gnu/glibc/glibc-2.15.tar.gz  

wget http://ftp.gnu.org/gnu/glibc/glibc-ports-2.15.tar.gz  

tar -xvf  glibc-2.15.tar.gz  

tar -xvf  glibc-ports-2.15.tar.gz  

mv glibc-ports-2.15 glibc-2.15/ports  

mkdir glibc-build-2.15   

cd glibc-build-2.15 

../glibc-2.15/configure –prefix=/usr CC=’gcc -U__i686′

make

make install

Problem z steamclient.so

cp /home/steam/steamcmd/linux32/steamclient.so /lib/
cp /home/steam/steamcmd/linux32/steamclient.so /usr/lib/
cp /home/steam/steamcmd/linux32/steamclient.so /usr/libexec/

Start serwera

./Hurtworld.x86 -batchmode -nographics -exec „host 12871;queryport 12881;servername <color=#FF0000>all of world</color> HurtWorld;addadmin 76561198069922534” -logfile „gamelog.txt” 

„Login Failure: No Connection” error.

iptables -A INPUT -p udp -m udp --sport 27000:27030 --dport 1025:65355 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp -m udp --sport 4380 --dport 1025:65355 -j ACCEPT